תמונות

אנדרס אסקובר ז"ל לאחר השער העצמי שעלה לו בחייו