תמונות

דנה קושמירסקי, ג, מקלחון (43) צילום: עודד סמדר