תמונות

תמי שריר, מדרגות , ג (18) צילום: סוזי לוינסון