תמונות

סברסנקו ושחורציאניטיס. אידסון: &"לכולם בקבוצה חלק בניצחון&" (Getty