תמונות

סרסור ברגע הפציעה. חשש לקרע ברצועה (יניב גונן)