תמונות

צילום בחופי רשות ניקוז ונחלים כינרת צילום: יח"צ