תמונות

פליקס חלפון ואדם נוסף בחולצת מחאה לטובת אוסישקין