תמונות

מתנות36, חותכן תפוחים של ארקוסטיל קיטצ'ן צילום: אסף אמברם