תמונות

דיגמאלשווילי. חוזר אחרי שנעדר חודשיים (קובי אליהו)