תמונות

אביטל טרן-כהן, פינת עבודה מבט צילום: שירי רדושיצקי