תמונות

שקל עוצר עוד אחת מהתקפות ר"ג בווינטר (אלעד ירקון)