תמונות

בולט ובלייק. יריבים על המסלול, חברים מחוצה לו (רויטרס)