תמונות

אירוע עמותת חיים מרץ 2014 - דון לני גבאי צילום: צ'ינו פפראצי