תמונות

אורחים בחתונתה של אסתי גינזבורג - 5 צילום: צ'ינו פפראצי