תמונות

רפס מול שרקט. הכח עונה נוספת בלאומית? (שי לוי)