תמונות

לימור מעוז אביב, שירותים שעון צילום: הגר דופלט