תמונות

קסום עם החברים באימון. ייעדר ככל הנראה מול נצרת