תמונות

אורחים מיוחדים בהיכל. פאקו ומרטין ביין (אלן שיבר)