תמונות

מחלקה ראשונה ספטמבר 23 - ללי שפירא ושי אבא חתונה