תמונות

הצנחנים בכיבוש הכותל צילום: ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון