תמונות

איציק כהן מקבל זריקה. נלקח לבית החולים (חנה עמרם)