תמונות

כחלון מול תמוז. שני השחקנים החמיצו (אמיר לוי)