תמונות

המכון הטכנולוגי חולון, עיצוב תעשייתי, אלי מזרחי (3)