תמונות

מולר וחבריו. בית ספר של כדורגל (gettyimages)