תמונות

אלי גוטמן ויוסי אבוקסיס באימון המסכם. מחפשים ניצחון ראשון (משה חרמ