תמונות

אלי טביב ונוסא איגייבור. שחקנים מעבירים ביקורת על הבעלים (יוסי ציפ