תמונות

מתנות חג עד 50 שקלים, שקיות אגוזים, צילום דן חיימוביץ. צילום: דן חיימוביץ