תמונות

מיקה מחייכת למצלמה -אבא נולד צילום: נמרוד מירום