תמונות

"אזוק אותי, אבל תהרוס לכל צ'ילה", אמר לשוטר. אמר וצדק? (