תמונות

אחד מצבי הים שהתגלו צילום: יניב לוי, רשות הטבע והגנים