תמונות

טביב. מדוע הוא לא חותם? (קובי אליהו, וואלה)