תמונות

טפירו. בראשון ישחק מול גילי מוסינזון (קובי אליהו)