תמונות

יעל הירש-שפיגל, רחצה גובה צילום: הגר דופלט