תמונות

מזכ"ל הוועד האולימפי ז'ק רוג, לא מקל בזה ראש (gettyimages)