תמונות

חוצה ישראל-יובל נח הררי צילום: הטלוויזיה החינוכית