תמונות

בית הנופש של דיאנה, מדרגות צילום: engelvoelkers.com