תמונות

אולי המומנטום ייצור גם יכולת. בנאדו (אלן שיבר)