תמונות

ספינות אדמה- ראשונה בישראל תכנון ובניה דויד רנוב אדריכל צילום: דוד רנוב