תמונות

סופה, חיפה, רחוב הימים צילום: משה בלה תקשורת