תמונות

לילה קרי - שירזי בגעש צילום: תומר ושחר צלמים