תמונות

חבל עדולם צילום: : דב גרינבלט, החברה להגנת הטבע