תמונות

לשימוש ערוץ ליבינג בלבד - תערוכה, רבקה מיכאלי צילום: רבקה מיכאלי