תמונות

הביתה של שרון, ג, תמונה (15) צילום: הגר דופלט