תמונות

גרף אדריכלים, מרפסת צילום: צילום רסקין-פרלמן