תמונות

"השחקנים רוצים לתת לקלופ מתנת פרידה. יש להם מוטיבציה" בקנבאואר (ge