תמונות

אביבית בר זוהר מגישה תלונה במשטרה, מאי 2016