תמונות

יעל עצמון, בקבוקי זכוכית, גובה צילום: הגר דופלט