תמונות

צלחות ביתילי, צלחת בעיצוב יון תומרקין. צילום: אפרת אשל