תמונות

הקהל של בית"ר יחגוג העפלה היסטורית לשלב הבתים? (אלן שיבר)