תמונות

מוכרת בחנות מחייכת מעבר לדלפק צילום: istockphoto